Pretraga

Glass

tac logo
Glass – Sredstvo za čišćenje svih unutrašnjih i spoljašnjih staklenih površina. Efikasno i lako uklanja nečistoću ne ostavljajući tragove.
5% Etil alkohol, <5% Anjonski surfaktant, Boja.
Ravnomerno naprskati sredstvo po poršini i obrisati čistom pamučnom krpom.

Predostrožnosti: Čuvati van domašaja dece. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Paziti da proizvod ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko proizvod dođe u kontakt sa očima dobro isprati vodom. Ne gutati. Ako se proguta hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje.

Izdvajamo iz
ponude

Pretraga