Deziclean

dezinfekciona sredstva logo
Deziclean je tečni dezinficijens koji se koristi za dezinfekciju svih vrsta radnih površina u prehrambenoj industriji, domaćinstvu, objektima javnog zdravlja, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, javnim, školskim, predškolskim ustanovama.
70 g Etanol (CAS 64-17-5) I 5g propan 2 -ol (CAS 67-63-0) u 100 g proizvoda.

Izdvajamo iz
ponude

Pretraga