Pretraga

Demi voda

tac logo
Demineralizovana voda se odlikuje izuzetnom čistoćom kako na teške metale tako i na ostale primese. Demi voda – demineralizovana voda namenjena je za:
  • pegle na paru
  • hladnjake automobila
  • akumulatore
  • antifrize
  • fotohemiju
  • laboratorije
Demineralizovana voda.

Izdvajamo iz
ponude

Pretraga