Pretraga

Autoglass

tac logo
AUTOGLASS je tečnost za pranje staklenih površina vozila. Efikasno čisti staklene površine od nečistoća, daje im sjaj, ne oštećuje gumene i obojene delove vozila.
Etil alkohol, <5 %anjonskog surfaktanta, miris.
Tečnost je spremna za upotrebu i ne treba je razblaživati.
Pažnja! Zapaljiva tečnost i para. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog, plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Nositi zaštitne gumene rukavice. Ako dospe na kožu (ili kosu): Isprati kožu vodom/tušem. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Izdvajamo iz
ponude

Pretraga