Pretraga

Demi voda

Magija logo
Demineralizovana voda se koristi za punjenje pegli na paru. Sprečava nakupljanje kamenca u pegli i čini peglanje lakšim. Takođe se koristi za dopunu akumulatora, hladnjaka motora, razređivanje antifriza, pranje vetrobrana, pri izradi fotografija, u laboratoriji, za paročistače i rashladne sisteme.
Demineralizovana voda.

Izdvajamo iz
ponude

Pretraga